edellinen luku, Ensimmäinen Pietarin kirje


Seurakunta ja sen kaitsijat

1 [i] Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa -- minä, joka itsekin olen vanhin* ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: 2 Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. 3 Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. 4 Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.

5 Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä

Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

Kehotus nöyryyteen ja valppauteen

6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. 7 Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.

8 Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. 9 Vastustakaa häntä, uskossa lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset.

10 Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. 11 Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen.

Lopputervehdys

12 Silvanuksen, luotettavaksi tietämäni veljen, välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina!

13 [i] Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa* oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. Samoin tervehtii teitä poikani Markus. 14 Tervehtikää toisianne rakkauden suudelmalla.

Rauha teille kaikille Kristuksen yhteyteen liitetyille.


5:1
Room. 8:17; Ilm. 1:9
5:2
Joh. 21:15,16; Ap. t. 20:28; 1. Tim. 3:3; Tit. 1:7
5:3
2. Kor. 1:24; Fil. 3:17; 1. Tim. 4:12
5:4
1. Kor. 9:25; 2. Tim. 4:8
5:5
Sananl. 3:34 | Jaak. 4:6
5:6
Job 22:29; Luuk. 1:52, 14:11
5:7
Ps. 55:23; Matt. 6:25; Fil. 4:6
5:8
Luuk. 22:31; 2. Kor. 2:11; 1. Tess. 5:6
5:9
Ef. 6:18
5:12
2. Kor. 1:19
5:13
Ap. t. 12:12
5:14
Room. 16:16

5:1
"Vanhimmilla" tarkoitetaan seurakunnan johtavia ja vastuuta kantavia henkilöitä.
5:13
Babylon on peitenimi, jolla tarkoitetaan Roomaa.