edellinen luku, Evankeliumi Johanneksen mukaan


1 Nyt Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. 2 Sotilaat väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuranpunaiseen viittaan. 3 Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat: "Ole tervehditty, juutalaisten kuningas", ja läimäyttivät häntä kasvoihin.

4 Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille: "Minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen." 5 Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppuranpunainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi: "Katso: ihminen!" 6 Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan: "Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!" Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa. Minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään." 7 Juutalaiset vastasivat: "Meillä on lakimme, ja lain mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa Jumalan Poika."

8 Tämän kuullessaan Pilatus kävi yhä levottomammaksi. 9 Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukselta: "Mistä sinä olet lähtöisin?" Mutta Jeesus ei vastannut hänelle. 10 "Etkö puhu, vaikka minä kysyn?" Pilatus sanoi. "Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut?" 11 Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut."

12 Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi. Mutta juutalaiset huusivat: "Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä! Joka korottaa itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan."

13 Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarinistuimelleen niin sanotulle Kivipihalle, jonka hepreankielinen nimi on Gabbata. 14 Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä puolenpäivän aikaan. Pilatus sanoi juutalaisille: "Tässä on teidän kuninkaanne." 15 Juutalaiset huusivat: "Pois! Pois! Ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne?" Mutta ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari." 16 Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

Jeesusta lähdettiin viemään. 17 Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. 18 Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. 19 Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas." 20 Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. 21 Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas.' Kirjoita, että hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas.'" 22 Pilatus vastasi: "Minkä kirjoitin, sen kirjoitin."

23 Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, 24 he sanoivat toisilleen: "Ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen saa." Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana:

-- He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa.

Juuri näin sotilaat tekivät.

25 Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo, ja Magdalan Maria. 26 Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, tämä on poikasi!" 27 Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Tämä on äitisi!" Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.

Jeesuksen kuolema

28 Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: "Minun on jano." 29 Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo'on päässä Jeesuksen huulille. 30 Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

31 Silloin oli valmistuspäivä, ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. 32 Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. 33 Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. 34 Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. 35 Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava, ja hän tietää puhuvansa totta. 36 Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana: "Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta." 37 Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan: "He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet."

Jeesuksen hautaaminen

38 Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön, ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. 39 [i] Paikalle tuli myös Nikodemos, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan sata mittaa* mirhan ja aaloen seosta. 40 Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. 41 Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. 42 He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.


seuraava luku
19:1
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:2
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:3
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:4
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:5
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:6
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:7
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25, Joh. 5:18
19:8
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:9
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:10
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:11
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25, Joh. 10:18; Ap. t. 2:23; Room. 13:1
19:12
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:13
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:14
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:15
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25
19:16
Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25, Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:17
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43, Hepr. 13:12
19:18
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:19
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43, Matt. 2:23
19:20
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:21
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:22
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:23
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:24
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43, Ps. 22:19
19:25
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:26
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43, Joh. 13:23
19:27
Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43
19:28
Matt. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49
19:29
Matt. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49
19:30
Matt. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49
19:31
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:32
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:33
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:34
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:35
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:36
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:37
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55, Sak. 12:10; Ilm. 1:7
19:38
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:39
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55, Joh. 3:1,2, 7:50
19:40
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55, Mark. 14:8, 16:1
19:41
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55
19:42
Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55

19:39
Sata mittaa on noin 30 kiloa.