edellinen luku, Kirje roomalaisille


Yksimielinen ylistys

1 Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. 2 Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. 3 Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Onhan kirjoitettu: "Sinun herjaajiesi herjaukset ovat osuneet minuun." 4 Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. 5 Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, 6 niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.

7 Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. 8 Tarkoitan tätä: Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. 9 Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu:

-- Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi.

10 Ja edelleen:

-- Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa.

11 Ja vielä:

-- Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat!

12 Jesaja taas sanoo:

-- Iisain juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. Häneen kansat panevat toivonsa.

13 Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

Paavali puhuu tehtävästään

14 Olen toki varma, veljeni, siitä että teillä jo on runsaasti hyvää tahtoa ja kaikkea tietoa ja että pystytte itsekin neuvomaan toisianne. 15 Silti olen kirjoittanut teille paikoitellen rohkeastikin muistuttaakseni teitä eräistä asioista. Olen tehnyt näin, koska Jumala on armossaan kutsunut minut 16 Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri. 17 Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. 18 En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, 19 tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka. 20 Olen kuitenkin pitänyt kunnia-asianani olla julistamatta evankeliumia niillä seuduilla, joilla Kristuksen nimi jo tunnetaan, jotta en rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. 21 Toimin niin kuin on kirjoitettu:

-- Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, tulevat näkemään, ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään.

Paavali suunnittelee käyntiä Roomassa

22 Tämän vuoksi matkani teidän luoksenne on estynyt kerran toisensa jälkeen. 23 Mutta nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla, ja olen jo vuosikausia odottanut tilaisuutta päästä käymään teidän luonanne 24 sitten kun menen Espanjaan. Toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät ja että te auttaisitte minut matkaan sieltä eteenpäin, kun olen ensin saanut jonkin aikaa nauttia seurastanne.

25 Nyt olen kuitenkin lähdössä Jerusalemiin viemään avustusta pyhille. 26 Makedonian ja Akhaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lahjan Jerusalemin seurakunnan köyhille. 27 Näin ne siis ovat päättäneet, ja ne ovatkin tämän heille velkaa. Jos kerran pakanuudesta kääntyneet ovat päässeet osallisiksi Jerusalemin pyhien hengellisistä aarteista, heillä on puolestaan velvollisuus auttaa näitä aineellisesti. 28 Sitten kun olen hoitanut tämän tehtävän ja asianmukaisesti luovuttanut keräyksen tuoton, lähden Espanjaan ja käyn matkalla teidän luonanne. 29 Tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen.

30 Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa Jumalaa puolestani, 31 että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin ja että lahja, jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen. 32 Silloin voin, jos Jumala suo, tulla iloisin mielin teidän luoksenne ja virkistyä seurassanne. 33 Rauhan Jumala olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.


seuraava luku
15:1
Room. 14:1; Gal. 6:2; 1. Tess. 5:14
15:3
Ps. 69:10
15:4
Room. 4:23,24
15:5
Room. 12:16; 1. Kor. 1:10; Fil. 2:2
15:7
Room. 14:1,3
15:8
Room. 11:29
15:9
2. Sam. 22:50; Ps. 18:50
15:10
5. Moos. 32:43
15:11
Ps. 117:1
15:12
Jes. 11:1,10; Matt. 12:21
15:14
2. Piet. 1:12; 1. Joh. 2:21
15:15
Room. 12:3
15:16
Room. 11:13; Gal. 2:9 | 1. Kor. 16:15
15:17
1. Kor. 1:31
15:18
Ap. t. 21:19
15:19
Mark. 16:20
15:20
2. Kor. 10:15,16
15:21
Jes. 52:15
15:22
Room. 1:13
15:23
Ap. t. 19:21; Room. 1:10
15:24
1. Kor. 16:6
15:25
Ap. t. 19:21, 24:17; Gal. 2:10
15:26
1. Kor. 16:1; 2. Kor. 8:1, 9:1,2
15:27
1. Kor. 9:11; Gal. 6:6
15:29
Room. 1:11
15:30
2. Kor. 1:11; Ef. 6:19; Fil. 1:19; Kol. 4:3; 1. Tess. 5:25; Filem. 22
15:31
1. Tess. 2:14 | 1. Kor. 16:3,4; 2. Kor. 9:12
15:32
Room. 1:12
15:33
1. Tess. 5:23