Aphyosemion Myers, 1924
  • Mesoaphyosemion Radda, 1977; (valid subgenus)
  • Kathetys Huber, 1977; (valid subgenus)
  • Roloffia Clausen, 1966; (on Official Index)
  • Archyaphyosemion Radda, 1977; (valid subgenus)
  • Archiaphyosemion Radda, 1977; (valid subgenus)
  • Chromaphyosemion Radda, 1971; (valid subgenus)
  • Diapteron Huber & Seegers, 1977; (valid subgenus)


Unmatched external taxa


24.4.2004 (86)

References:


Additional information sources: