edellinen luku, Evankeliumi Markuksen mukaan


Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

1 Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. 2 He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. 3 Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. 4 He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.

5 Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?"

6 Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu:

-- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,
mutta sen sydän on kaukana minusta.
7 Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä.

8 Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä."

9 Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. 10 Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. 11 [i] Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban*: olen luvannut sen uhrilahjaksi', 12 te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. 13 Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

Mikä saastuttaa ihmisen

14 Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 15 Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. [ 16 [i] Jolla on korvat, se kuulkoon!"]*

17 Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. 18 Hän sanoi heille: "Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? 19 Eihän se mene hänen sydämeensä -- vatsaan se menee, ja sieltä se sitten ulostuu." Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. 20 Ja hän jatkoi: "Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. 21 Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. 23 Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet."

Foinikialaisnaisen usko

24 Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. 25 Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. 26 Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, 27 mutta Jeesus sanoi: "Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." 28 Nainen vastasi tähän: "Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia." 29 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi." 30 Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä.

Jeesus parantaa kuuron miehen

31 Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. 32 Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33 Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. 34 Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: "Effata." Se merkitsee: aukene. 35 Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.

36 Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. 37 Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: "Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan."


seuraava luku
7:1
Matt. 15:1-9, Mark. 3:22
7:2
Matt. 15:1-9, Luuk. 11:38
7:3
Matt. 15:1-9
7:4
Matt. 15:1-9, Matt. 23:25; Luuk. 11:39
7:5
Matt. 15:1-9
7:6
Matt. 15:1-9, Jes. 29:13
7:7
Matt. 15:1-9, Jes. 29:13, Kol. 2:20-22; Tit. 1:14
7:8
Matt. 15:1-9
7:9
Matt. 15:1-9
7:10
Matt. 15:1-9, 2. Moos. 20:12+; 5. Moos. 5:16; Ef. 6:2,3 | 2. Moos. 21:17+; 3. Moos. 20:9; Sananl. 20:20
7:11
Matt. 15:1-9, Sananl. 28:24
7:12
Matt. 15:1-9
7:13
Matt. 15:1-9, 5. Moos. 4:2
7:14
Matt. 15:10-20
7:15
Matt. 15:10-20, Ap. t. 10:14,15; Room. 14:14,20; 1. Tim. 4:4; Tit. 1:15
7:16
Matt. 15:10-20
7:17
Matt. 15:10-20, Mark. 4:34
7:18
Matt. 15:10-20, Mark. 8:17
7:19
Matt. 15:10-20
7:20
Matt. 15:10-20
7:21
Matt. 15:10-20, 1. Moos. 6:5, 8:21; Jer. 17:9
7:22
Matt. 15:10-20, 1. Moos. 6:5, 8:21; Jer. 17:9
7:23
Matt. 15:10-20
7:24
Matt. 15:21-28
7:25
Matt. 15:21-28
7:26
Matt. 15:21-28
7:27
Matt. 15:21-28
7:28
Matt. 15:21-28
7:29
Matt. 15:21-28
7:30
Matt. 15:21-28
7:31
Matt. 15:29-31, Mark. 1:16+ | Mark. 5:20
7:32
Matt. 15:29-31, Mark. 5:23
7:33
Matt. 15:29-31, Mark. 8:23; Joh. 9:6
7:34
Matt. 15:29-31
7:35
Matt. 15:29-31, Jes. 35:5,6; Matt. 11:5
7:36
Matt. 15:29-31, Mark. 1:45
7:37
Matt. 15:29-31

7:11
Heprean sana korban merkitsee 'temppelilahja'. Sellaisen lupaamisesta ks. 4. Moos. 30:3 ja 5. Moos. 23:21.
7:16
Jae ei sisälly vanhimpiin ja luotettavimpiin käsikirjoituksiin. Vrt. Matt. 11:15.