edellinen luku, Evankeliumi Markuksen mukaan


Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä

1 Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: 2 "Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. 3 Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin." 4 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi?" 5 "Paljonko teillä on leipiä?" Jeesus kysyi. He vastasivat: "Seitsemän."

6 Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. 7 Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. 8 Ihmiset söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän korillista. 9 Väkeä oli noin neljätuhatta.

Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, 10 hän kohta nousi opetuslasten kanssa veneeseen ja meni Dalmanutan seudulle.

Jeesukselta vaaditaan merkkiä

11 Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta pannen näin hänet koetukselle. 12 Jeesus huokasi syvään ja sanoi: "Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti: tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta." 13 Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle.

Jeesus nuhtelee opetuslapsia ymmärtämättömyydestä

14 Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. 15 Jeesus puhui heille vakavasti: "Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta." 16 Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17 Jeesus huomasi sen ja sanoi: "Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? 18 Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19 kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?" "Kaksitoista", he vastasivat. 20 "Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?" He vastasivat: "Seitsemän." 21 Jeesus sanoi heille: "Ettekö te vieläkään käsitä?"

Jeesus parantaa sokean Betsaidassa

22 He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. 23 Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi: "Näetkö mitään?" 24 Mies avasi silmänsä ja sanoi: "Minä näen ihmisiä -- näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät." 25 Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. 26 Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi: "Älä edes poikkea kylään."

Matka Jerusalemiin 8:27--10:52

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

27 Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta: "Kuka minä ihmisten mielestä olen?" 28 He vastasivat: "Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista." 29 [i] "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Pietari vastasi hänelle: "Sinä olet Messias*." 30 Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31 [i] Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että Ihmisen Pojan* täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. 32 Hän puhui tästä aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33 Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin ja sanoi ankarasti Pietarille: "Väisty tieltäni, Saatana! Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!"

Jeesuksen seuraamisesta

34 Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 35 Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. 36 Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? 37 Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? 38 Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."


seuraava luku
8:1
Matt. 15:32-39
8:2
Matt. 15:32-39, Mark. 6:34
8:3
Matt. 15:32-39
8:4
Matt. 15:32-39, Ps. 78:19
8:5
Matt. 15:32-39
8:6
Matt. 15:32-39, Mark. 6:41
8:7
Matt. 15:32-39
8:8
Matt. 15:32-39
8:9
Matt. 15:32-39
8:10
Matt. 15:32-39
8:11
Matt. 16:1-4, Matt. 12:38 | Matt. 22:35; Mark. 10:2, 12:15
8:12
Matt. 16:1-4, Mark. 9:19
8:13
Matt. 16:1-4
8:14
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1
8:15
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1
8:16
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1
8:17
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1, Mark. 6:52
8:18
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1, Mark. 4:12
8:19
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1, Mark. 6:43
8:20
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1, Mark. 8:8
8:21
Matt. 16:5-12; Luuk. 12:1
8:22
Mark. 7:32,33
8:23
Mark. 7:32,33
8:27
Matt. 16:13-20; Luuk. 9:18-21, Mark. 6:14,15
8:28
Matt. 16:13-20; Luuk. 9:18-21, Mark. 6:14,15
8:29
Matt. 16:13-20; Luuk. 9:18-21, Mark. 14:61,62; Joh. 6:68,69, 11:27
8:30
Matt. 16:13-20; Luuk. 9:18-21, Mark. 9:9
8:31
Matt. 16:21-23; Luuk. 9:22, Mark. 9:31, 10:33,34
8:32
Matt. 16:21-23; Luuk. 9:22
8:33
Matt. 16:21-23; Luuk. 9:22
8:34
Matt. 16:24-28; Luuk. 9:23-27, Matt. 10:37-39
8:35
Matt. 16:24-28; Luuk. 9:23-27, Matt. 10:37-39
8:36
Matt. 16:24-28; Luuk. 9:23-27, Luuk. 12:19,20
8:37
Matt. 16:24-28; Luuk. 9:23-27, Ps. 49:9
8:38
Matt. 16:24-28; Luuk. 9:23-27, Matt. 10:33

8:29
Ks. selitystä Matt. 2:4.
8:31
Ks. selitystä Matt. 16:13.