edellinen luku, Evankeliumi Matteuksen mukaan


Opetuslasten lähettäminen 10

Kaksitoista apostolia

1 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.

2 Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, 3 Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, 4 [i] Simon Kananeus* ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen.

Jeesus antaa matkaohjeet

5 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet:

"Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. 6 Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo 7 ja julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' 8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

9 "Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia 10 älkääkä ottako mukaanne laukkua, älkää ylimääräistä paitaa, älkää jalkineita tai sauvaa. Työmies on ruokansa ansainnut.

11 "Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen, ja jääkää asumaan hänen luokseen lähtöönne saakka. 12 Kun menette taloon, toivottakaa talon väelle rauhaa. 13 Jos talo on sen arvoinen, saakoon se toivottamanne rauhan, mutta jos se ei ansaitse sitä, palatkoon toivotus teille takaisin. 14 Jos teitä jossakin talossa tai kaupungissa ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. 15 Totisesti: Sodoman ja Gomorran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin se kaupunki.

Jeesus rohkaisee kestämään vainoa

16 "Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.

17 "Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. 18 Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. 19 Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. 20 Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.

21 "Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. 22 Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

23 "Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin Ihmisen Poika tulee.

24 "Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. 25 [i] Tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija samaan kuin isäntä. Jos talon isäntää nimitetään Belsebuliksi*, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talonväki!

26 "Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. 27 Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa, ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julki katoilta. 28 Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 29 Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä salli. 30 Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. 31 Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.

Kristuksen tunnustaminen

32 "Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa. 33 Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni edessä taivaissa.

34 "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. 35 Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. 36 Viholliset ovat oman talon väkeä.

37 "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. 38 Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. 39 Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä.

40 "Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. 41 Joka ottaa profeetan vastaan siksi, että tämä on profeetta, saa profeetan palkan, ja joka ottaa vanhurskaan vastaan siksi, että tämä on vanhurskas, saa vanhurskaalle kuuluvan palkan. 42 Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on opetuslapsi -- totisesti: hän ei jää palkkaansa vaille."


seuraava luku
10:1
Mark. 6:7; Luuk. 9:1 | Mark. 3:16-19; Luuk. 6:12-16
10:2
Mark. 6:7; Luuk. 9:1 | Mark. 3:16-19; Luuk. 6:12-16, Joh. 1:40-42; Ap. t. 1:13
10:3
Mark. 6:7; Luuk. 9:1 | Mark. 3:16-19; Luuk. 6:12-16
10:4
Mark. 6:7; Luuk. 9:1 | Mark. 3:16-19; Luuk. 6:12-16
10:5
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6
10:6
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, Ps. 119:176; Hes. 34:16; Matt. 15:24; Ap. t. 13:46
10:7
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, Matt. 3:2
10:8
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, Ap. t. 20:33,35
10:9
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, Luuk. 22:35
10:10
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, 4. Moos. 18:31; 1. Kor. 9:7-14; 1. Tim. 5:18
10:11
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, Ap. t. 21:8
10:12
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, 1. Sam. 25:5,6
10:13
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6
10:14
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, Luuk. 10:10,11; Ap. t. 13:51, 18:6
10:15
Mark. 6:8-13; Luuk. 9:2-6, Matt. 11:24; Luuk. 10:12
10:16
Luuk. 10:3
10:17
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, 2. Kor. 11:24
10:18
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Ap. t. 26:21,22
10:19
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Luuk. 12:11,12; 2. Tim. 4:16,17
10:20
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, 2. Moos. 4:12; Ap. t. 4:8
10:21
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Miika 7:6
10:22
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, 1. Kor. 4:13 | Dan. 12:12; Ilm. 2:10
10:23
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19
10:24
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Luuk. 6:40; Joh. 13:16, 15:20
10:25
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Matt. 9:34, 12:24
10:26
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Jer. 1:8; Mark. 4:22; Luuk. 8:17; 1. Kor. 4:5
10:27
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19
10:28
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Viis. 16:13,14; 2. Makk. 6:26; Jaak. 4:12
10:29
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Ps. 50:11; Luuk. 12:6
10:30
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, 1. Sam. 14:45; Ap. t. 27:34
10:31
Matt. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luuk. 21:12-19, Matt. 6:26; Luuk. 12:24
10:32
Luuk. 12:8; Room. 10:9; Ilm. 3:5
10:33
Mark. 8:38; Luuk. 9:26, 12:9; 2. Tim. 2:12
10:34
Luuk. 12:51-53
10:35
Luuk. 12:51-53, Miika 7:6+; Matt. 10:21
10:36
Luuk. 12:51-53, Miika 7:6+; Matt. 10:21
10:37
Luuk. 14:26,27
10:38
Luuk. 14:26,27, Matt. 16:24,25; Mark. 8:34,35
10:39
Matt. 16:24,25; Mark. 8:34,35
10:40
Mark. 9:37; Luuk. 9:48, 10:16; Joh. 13:20; Gal. 4:14
10:41
1. Kun. 17:15; 2. Kun. 4:13; Matt. 18:5
10:42
Matt. 25:40; Mark. 9:41; Hepr. 6:10

10:4
Sana Kananeus ei ole varsinaisesti nimi vaan tarkoittanee seloottia, vapaustaistelijaa.
10:25
Belsebul on kanaanilainen jumala, joka käsitettiin pahojen henkien päämieheksi, ks. 2. Kun. 1:2.