edellinen luku, Evankeliumi Markuksen mukaan


Avioerosta

1 Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkien Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä, ja tapansa mukaan hän opetti heitä.

2 Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa. 3 Hän vastasi heille: "Mitä Mooses on siitä säätänyt?" 4 He sanoivat: "Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon." 5 Silloin Jeesus sanoi: "Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. 6 Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. 7 Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, 8 niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. 9 Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

10 Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. 11 Jeesus sanoi heille: "Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on avionrikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. 12 Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen."

Jeesus siunaa lapsia

13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 15 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." 16 Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Voiko rikas pelastua?

17 Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?" 18 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. 19 Käskyt sinä tiedät: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi."

20 "Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen", vastasi mies. 21 Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: "Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua." 22 Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23 Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: "Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan!" 24 Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. 25 Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." 26 Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: "Kuka sitten voi pelastua?" 27 Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista."

Opetuslasten tuleva palkka

28 Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi: "Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua." 29 Jeesus vastasi: "Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, 30 hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja -- tosin myös vainoa -- ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. 31 Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä."

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

32 Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen kaksitoista opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva: 33 "Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, 34 ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista."

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

35 Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: "Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen." 36 "Mitä te haluatte minun tekevän?" kysyi Jeesus. 37 He vastasivat: "Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella." 38 Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?" 39 "Voimme", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. 40 Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu."

41 Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. 42 Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: "Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 43 Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, 44 ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. 45 Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta."

Jeesus parantaa sokean kerjäläisen

46 He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika. 47 Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: "Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!" 48 Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin Poika, armahda minua!" 49 Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne." He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle: "Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua." 50 Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo. 51 [i] "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Jeesus kysyi. Sokea vastasi: "Rabbuuni*, anna minulle näköni." 52 [i] Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, uskosi on parantanut sinut."* Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana.


seuraava luku
10:1
Matt. 19:1-12
10:2
Matt. 19:1-12, Mark. 8:11
10:3
Matt. 19:1-12
10:4
Matt. 19:1-12, Matt. 5:31
10:5
Matt. 19:1-12
10:6
Matt. 19:1-12, 1. Moos. 1:27+, 5:2
10:7
Matt. 19:1-12, 1. Moos. 2:24+; Ef. 5:31
10:8
Matt. 19:1-12, 1. Moos. 2:24+; Ef. 5:31
10:9
Matt. 19:1-12, 1. Kor. 7:10
10:10
Matt. 19:1-12
10:11
Matt. 19:1-12, Matt. 5:32; Luuk. 16:18
10:12
Matt. 19:1-12
10:13
Matt. 19:13-15; Luuk. 18:15-17
10:14
Matt. 19:13-15; Luuk. 18:15-17
10:15
Matt. 19:13-15; Luuk. 18:15-17, Matt. 11:25, 18:3, 21:16; 1. Kor. 14:20
10:16
Matt. 19:13-15; Luuk. 18:15-17, Mark. 9:36
10:17
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:18
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:19
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30, 2. Moos. 20:12-16+; 5. Moos. 5:16-20+; Room. 13:9
10:20
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:21
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30, Matt. 13:44,46; Luuk. 12:33; Ap. t. 2:45
10:22
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:23
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30, Ps. 62:11; Sananl. 11:28; Mark. 4:19; 1. Tim. 6:17
10:24
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:25
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:26
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:27
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30, 1. Moos. 18:14; Job 42:2; Jer. 32:17; Sak. 8:6; Mark. 14:36; Luuk. 1:37
10:28
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30, Mark. 1:18
10:29
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:30
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30
10:31
Matt. 19:16-30; Luuk. 18:18-30, Matt. 20:16; Luuk. 13:30
10:32
Matt. 20:17-19; Luuk. 18:31-34
10:33
Matt. 20:17-19; Luuk. 18:31-34, Mark. 8:31, 9:31
10:34
Matt. 20:17-19; Luuk. 18:31-34, Mark. 8:31, 9:31
10:35
Matt. 20:20-28
10:36
Matt. 20:20-28
10:37
Matt. 20:20-28, Matt. 19:28
10:38
Matt. 20:20-28, Mark. 14:36 | Luuk. 12:50
10:39
Matt. 20:20-28, Ap. t. 12:2; 2. Tim. 2:11,12
10:40
Matt. 20:20-28
10:41
Matt. 20:20-28
10:42
Matt. 20:20-28, Luuk. 22:25-27
10:43
Matt. 20:20-28, Luuk. 22:25-27, Matt. 23:11; Mark. 9:35; Luuk. 9:48
10:44
Matt. 20:20-28, Luuk. 22:25-27, 1. Piet. 5:3
10:45
Matt. 20:20-28, Luuk. 22:25-27, Joh. 13:14; Fil. 2:7,8, | Jes. 53:10-12; Ef. 1:7; 1. Tim. 2:6; 1. Piet. 1:18,19
10:46
Matt. 20:29-34; Luuk. 18:35-43
10:47
Matt. 20:29-34; Luuk. 18:35-43, Matt. 1:1+ | Matt. 9:27, 15:22; Luuk. 17:13
10:48
Matt. 20:29-34; Luuk. 18:35-43
10:49
Matt. 20:29-34; Luuk. 18:35-43
10:50
Matt. 20:29-34; Luuk. 18:35-43
10:51
Matt. 20:29-34; Luuk. 18:35-43
10:52
Matt. 20:29-34; Luuk. 18:35-43, Mark. 5:34

10:51
Rabbuuni on kunnioittava puhuttelusana ja merkitsee 'opettajani', vrt. Matt. 23:7.
10:52
Toinen tulkinta: pelastanut sinut.